Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Llangefni


Llangefni Library Oriau agor:

Dydd Llun: 9am - 7pm
Dydd Mawrth: 9am - 5pm
Dydd Mercher: 9am - 1pm
Dydd Iau: 9am - 6pm
Dydd Gwener: 9am - 7pm
Dydd Sadwrn: 9.30am - 12.30pm

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael: 

Mae Llyfrgell Llangefni yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.

Bob bore dydd Mercher am 10am yn ystod tymor ysgol cynhelir sesiwn Rhannu Rhigwm ar gyfer babis a phlant o dan 5 oed.

Ceir yma hefyd:

  • 10 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Mynediad band llydan
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim
  • Gwasanaeth ffacs
  • Gwasanaeth llungopio