Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Llyfrgell Llangefni


Llangefni Library Oriau agor

Mae Cyngor Ynys Môn yn cynnig gwasanaeth llyfrau “Galw a Chasglu” o’i llyfrgelloedd i gyd.

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim. Os ydych eisiau ymuno hefo’r llyfrgell, cliciwch y ddolen ymuno â’r llyfrgell.