Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Porthaethwy


Menai Bridge LibraryOriau agor:

Dydd Mawrth: 1pm - 6pm
Dydd Mercher: 9:30am - 12:30pm
Dydd Iau:1pm - 6pm
Dydd Gwener: 1pm - 5pm
Dydd Sadwrn: 9:30am - 12:30pm

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Porthaethwy yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib  chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.

Bob p’nawn dydd Mawrth am 1.30pm yn ystod tymor ysgol cynhelir sesiwn Rhannu Rhigwm ar gyfer babis a phlant o dan 5 oed.

Ceir yma hefyd

  • 8 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Mynediad band llydan i’r rhyngrwyd
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim