Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Rhosneigr


Oriau agor:

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd Llyfrgell Rhosneigr yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Rhosneigr yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.

Ceir yma hefyd

  • 6 cyfrifiadur cyhoeddus
  • Mynediad band llydan i’r rhyngrwyd
  • Gwasanaeth ffacs
  • Wi-fi yn rhad ac am ddim