Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Cais am Docyn Parcio Tymor


Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn darllen ac yn deall yr amodau cyn cwblhau’r cais.

Argraffwch y ffurflen gais a’r amodau sydd ynghlwm ynghylch (gweler isod) sut i wneud cais am docyn tymor ar gyfer parcio ac anfonwch nhw wedyn gyda’r tâl i’r cyfeiriad a ddarparwyd os gwelwch yn dda.

Fel arall,

I dalu gyda cherdyn debyd neu gredyd ffoniwch 01248 752 015 neu 01248 752 669 os gwelwch yn dda, gan sicrhau bod manylion eich cerdyn a’ch cerbyd gennych.  Sicrhewch os gwelwch yn dda eich bod yn darllen ac yn deall yr amodau ar gyfer defnyddio’r tocyn  cyn i chi wneud cais.

Nid yw’r awdurdod bellach yn derbyn ceisiadau na thaliadau a wneir yn bersonol.

Adnewyddu

Cyfrifoldeb perchennog y tocyn parcio tymor yw gwneud cais i’w adnewyddu.

Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i wrthod adnewyddu tocyn parcio tymor os yw’r deilydd yn gyson wedi torri’r rheolau a’r amodau perthnasol neu yn fwriadol wedi atal neu rwystro’r Cyngor rhag cyflawni ei ddyletswyddau.

Meysydd parcio dilys

Arhosiad hir

 • Amlwch Ffordd Porth Llechog, Noddfa, Stryd Salem, Llyfrgell
 • Biwmares Maes Parcio Ceir / Bysys Gwyliau y Castell
 • Benllech Wendon Isaf, Wendon Uchaf (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)
 • Caergybi Hill Street (Uchaf), Church House, Sgwâr Trearddur, Ffordd Victoria, Stanley Crescent
 • Llanfairpwll Safle Parcio a Theithio / Rhannu Sant Tysilio
 • Llangefni Stryd y Felin, Penyrorsedd (Llyfrgell), Iard y Stesion, Nant y Pandy,
 • Neuadd y Dref (cefn)
 • Porthaethwy Y Waun, Bulkeley, Ffordd y Ffair, Coed Cyrnol
 • (Yr uchafswm amser aros ym Maes Parcio Coed Cyrnol yw 4 awr)
 • Porth Swtan Maes Parcio’r Traeth (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)
 • Rhoscolyn Maes Parcio’r Traeth (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)
 • Rhosneigr Llyfrgell (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)
 • Traeth Bychan Maes Parcio’r Traeth (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)
 • Trearddur Lôn St Ffraid, Lôn Isallt, Fron Tywyn (Tymhorol 1 Mawrth – 31 Hydref)

Arhosiad byr (Hyd at 2 awr yn ystod y cyfnodau codi tâl)

 • Biwmares Y Ganolfan Hamdden, Gorlif y Ganolfan Hamdden, Llyfrgell
 • Caergybi Hill Street (Isaf), Sgwâr Swift
 • Porthaethwy Llys Menai
 • Llangefni Neuadd y Dref (Rhan flaen y maes parcio)