Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Maes Awyr Môn


Mae Maes Awyr Môn wedi’i leoli yn ne-orllewin Ynys Môn ar safle’r Llu Awyr yn y Fali a llai na dwy filltir oddi wrth yr A55. 

Am gyfeiriadiadau gan ddefnyddio teclyn Llywio â Lloeren, y côd post yw LL65 3NX.

Hediadau i Caerdydd ac yn ôl

Archebwch gyda Eastern Airways

Mae’r maes awyr yn cael ei reoli a’i redeg gan gwmni ‘Bilfinger Europa Facility Management Limited’ ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.

Rhif ffôn y maes awyr yw 01407 741179 (7:30am i 10:30am a 3pm i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener).

Cewch barcio yn y maes awyr am £5 y diwrnod. Nodwch fod y peiriant tocynnau ddim ond yn derbyn darnau arian £1, ond mae posib talu am barcio i mewn yn y terminws.

Mae’r maes parcio yn agored rhwng 7am a 10:30am a 3pm a 6:30pm ar ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 7am a 10.30am a 2:30pm a 6pm ar ddydd Gwener. Nid oes mynediad i’r maes parcio tu allan i’r oriau hyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ogystal bydd y maes parcio ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Cyhoeddus.

’Does dim cyfleusterau i logi ceir yn y maes awyr, felly mae angen trefnu i logi ymlaen llaw. Mae sawl cwmni llogi ceir yn cynnig gwasanaeth cyfarfod a chroesawu yn y maes awyr i gwsmeriad sydd wedi trefnu i logi cerbyd o flaen llaw.

Mae’n bosib hedfan i Gaerdydd ddwywaith y diwrnod ar ddydd Llun – ddydd Gwener (heblaw gwyliau cyhoeddus, a dyddiadau dros y Nadolig pan fo’r Llu Awyr ar gau). Mae’r gwasanaeth yn cymeryd tua awr, sy’n rhoi dewis arall i’r daith hir ar y lôn a thrên rhwng gogledd Cymru a’r brifddinas.

Ar hyn o bryd caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan Eastern Airways trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cymru.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â 01652 680600.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na