Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Maes Awyr Môn


Mae Maes Awyr Môn wedi’i leoli yn ne-orllewin Ynys Môn ar safle’r Llu Awyr yn y Fali a llai na dwy filltir oddi wrth yr A55. 

Am gyfeiriadiadau gan ddefnyddio teclyn Llywio â Lloeren, y côd post yw LL65 3NX.

Archebwch tocynnau rhwng Ynys Môn a Chaerdydd

Mae’r maes awyr yn cael ei reoli a’i redeg gan gwmni ‘Bilfinger Europa Facility Management Limited’ ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.

Rhif ffôn y maes awyr yw 01407 741179 (7:30am i 10:30am a 3pm i 6pm dydd Llun i ddydd Gwener).

Cewch barcio yn y maes awyr am £5 y diwrnod. Nodwch fod y peiriant tocynnau ddim ond yn derbyn darnau arian £1, ond mae posib talu am barcio i mewn yn y terminws.

Mae’r maes parcio yn agored rhwng 7am a 10:30am a 3pm a 6:30pm ar ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 7am a 10.30am a 2:30pm a 6pm ar ddydd Gwener. Nid oes mynediad i’r maes parcio tu allan i’r oriau hyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Yn ogystal bydd y maes parcio ar gau ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a Gwyliau Cyhoeddus.

’Does dim cyfleusterau i logi ceir yn y maes awyr, felly mae angen trefnu i logi ymlaen llaw. Mae sawl cwmni llogi ceir yn cynnig gwasanaeth cyfarfod a chroesawu yn y maes awyr i gwsmeriad sydd wedi trefnu i logi cerbyd o flaen llaw.

Mae’n bosib hedfan i Gaerdydd ddwywaith y diwrnod ar ddydd Llun – ddydd Gwener (heblaw gwyliau cyhoeddus, a dyddiadau dros y Nadolig pan fo’r Llu Awyr ar gau). Mae’r gwasanaeth yn cymeryd tua awr, sy’n rhoi dewis arall i’r daith hir ar y lôn a thrên rhwng gogledd Cymru a’r brifddinas.

Ar hyn o bryd caiff y gwasanaeth ei ddarparu gan Flybe trwy gytundeb gyda Llywodraeth Cymru.

Am fanylion amseroedd ac i archebu tocynnau rhwng Ynys Môn a Chaerdydd ewch i Flybe.com.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â 01652 680600.