Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Sesiynau cymorth tocyn bws


Ffoniwch 01248 752456 i drefnu amser penodol i alw draw yn un o’r sesiynau yma.

Dewch a’ch Rhif Yswiriant Gwladol efo chi.

Sesiynau cymorth tocyn bws
Dyddiad  Lleoliad 
Dydd Gwener 15 Tachwedd

1pm - 4.30pm

Llyfrgell Porthaethwy

Dydd Mawrth 19 Tachwedd 

1pm - 4.30pm

Llyfrgell Porthaethwy

Dydd Mercher 20 Tachwedd

9.30am - 12.15pm

Llyfrgell Amlwch

2pm - 4.45pm

Llyfrgell Benllech

Dydd Iau 21 Tachwedd

9.30am - 5pm

Llyfrgell Caergybi

Dydd Gwener 22 Tachwedd

9.30am - 4pm

Llyfrgell Caergybi

Dydd Llun 25 Tachwedd

9.30am - 5pm

Llyfrgell Caergybi

Dydd Mawrth 26 Tachwedd

1pm - 5pm

Llyfrgell Porthaethwy

Dydd Mercher 27 Tachwedd

9.30am - 12.15pm

Llyfrgell Amlwch

2pm - 4.45pm

Llyfrgell Benllech

Dydd Iau 28 Tachwedd

10am - 12.15pm

Llyfrgell Rhosneigr

Dydd Gwener 29 Tachwedd

9.30am - 12.30pm

Llyfrgell Biwmares