Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Mwg tywyll


Byddai’r niwsans a achosir gan fwg o eiddo domestig neu fwg nad ydyw’n fwg tywyll o eiddo diwydiannol neu fasnachol yn cael ei ystyried fel niwsans statudol gan yr Adain Iechyd yr Amgylchedd.

Efallai y bydd goblygiadau yn unol â Gofynion Rheoli Gwastraff os yw’r deunydd sy’n cael ei losgi yn wastraff ac efallai hefyd y byddech yn dymuno cysylltu gydag Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0300 065 3000 (LLun-Gwener, 9am-5pm).

Mae saith o Awdurdodau yng Ngogledd Cymru, gyda chymorth y Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd wedi cynhyrchu llyfryn ynghylch mwg tywyll sy’n cynnwys siart fwg Ringelmann.  Gellir defnyddio’r siart i fesur lefelau mwg tywyll ac mae ar gael dim ond i chi gysylltu gyda’r adran.

Gellir defnyddio’r fersiwn sydd ynghlwm o’r ffurflen fel canllaw, fodd bynnag, gallai’r lliwiau a ddangosir fod yn wahanol i’r lliwiau yn y daflen wreiddiol.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na