Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Polisi Cyffredin ar Osod Tai


Mae’r polisi hwn yn egluro sut caiff tai cymdeithasol ym Môn eu gosod. Ynddo ceir rheolau yr ydym yn eu dilyn wrth asesu ceisiadau am dai a phenderfynu pwy sy’n cael cynnig tŷ cymdeithasol.