Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Beth all ddigwydd os na fyddwch yn talu'ch treth cyngor


 

Peidiwch ag ymateb i alwadau ffon neu neges destun sy’n dweud eich bod yn gymwys am ad-daliad Treth Cyngor. Mae’n bosib bod twyllwyr yn gweithredu yng Nghymru. 

Cysylltwch â ni os oes gennych bryderon am eich bil neu swm sydd eisoes wedi’i dalu.

Os ydych yn cael anhawster i dalu eich treth y cyngor, cysylltwch ag Uned Treth y Cyngor ac esboniwch pam.