Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Beth mae fy nhreth cyngor yn talu amdano?


Peidiwch ag ymateb i alwadau ffon neu neges destun sy’n dweud eich bod yn gymwys am ad-daliad Treth Cyngor. Mae’n bosib bod twyllwyr yn gweithredu yng Nghymru.

Cysylltwch â ni os oes gennych bryderon am eich bil neu swm sydd eisoes wedi’i dalu.

Mae tair elfen i’ch dreth gyngor.

  • mae un rhan yn mynd i Gyngor Sir Ynys Môn
  • mae rhan arall yn mynd i Gomisiynydd yr Heddlu a Throsedd
  • a rhan arall yn mynd i’r cynghorau tref a chymuned

Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyfrifol am gasglu’r arian ar eu rhan ond mae’r heddlu a’r cynghorau tref a chymuned yn penderfynu ar eu lefelau treth eu hunain.