Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Newidiadau i'ch cyfrif


Defnyddiwch y ffurflen hon i alluogi cyfrifo'ch atebolrwydd treth cyngor cywir.

Ffurflen ar-lein i wneud newidiadau i'ch cyfrif treth cyngor

Fel arall, gallwch argraffu'r ffurflen isod. Gellir ei gyflwyno:

  • trwy’r post i: Swyddfa Refeniw a Budd-daliadau, Blwch Post 29, Llangefni. LL77 7ZF.
  • mewn person wrth Swyddfa'r Cyngor, Llangefni, Ynys Môn LL77 7TW

Sut rydym yn defnyddio eich manylion personol

Mae’n rhaid inni ddiogelu’r cronfeydd cyhoeddus sydd yn ein gofal ac o’r herwydd mae’n bosib byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roeddoch ar y ffurflen hon i rwystro twyll a dod o hyd iddo. Hefyd, mae’n bosib y byddwn i’r pwrpas hwn yn rhannu’r wybodaeth.