Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Polisi Cludiant Ysgol


Mae’r Côd Ymddygiad Wrth Deithio ar gyfer Cymru gyfan yn cyngori ar sut y dylai dysgwyr ymddwyn i gael taith ddiogel i ac o'r ysgol ar fws ysgol.

Mae’r AALL yn darparu cludiant ysgol ddi-dâl ar gyfer disgyblion o dan 16 fel a ganlyn: