Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Coronafeirws (COVID-19): gofal plant i rai dan bump oed


Canllawiau ar help i rieni sy'n weithwyr allweddol, a darparwyr gofal plant yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae'r cynnig gofal plant ar gyfer Cymru wedi ei ailosod gan gynllun gofal plant y coronafeirws dros dro.

Canllawiau ar help i rieni sy'n weithwyr allweddol, a darparwyr gofal plant yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

 

Am wybodaeth am ofal plant ar yr ynys, ffoniwch Teulu Mon ar 01248 725888 rhwng 8:45am a 5pm Dydd Llun i Ddydd Gwener. Gofynnwch am Teulu Môn

Peidiwch ag anghofio ein dilyn ar facebook@teulumon lle byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar y gweill.