Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Prydau Ysgol Am Ddim - Covid 19


O’r 27/04/2020 bydd gan rieni plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yr hawl i dderbyn taliad o £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys, drwy drosglwyddiad cyfrif banc.  

Bydd taliadau yn cael eu gwneud yn wythnosol ac yn disodli’r system pecynnau cinio dyddiol. Sylwch - ni ellir gwneud taliadau i mewn i gyfrif Swyddfa'r Post.

Er mwyn hawlio, cwblhewch y ffurflen ar-lein  isod neu ffoniwch ein llinell gymorth ar  01248 752 392 sy’n agored rhwng 9-5 bob dydd.

Am fwy o wybodaeth, cyngor neu gymorth  neu yn poeni am blentyn cysylltwch hefo Teulu Môn : 01248 725888

Ffurflen Gais Prydau Ysgol Am Ddim - Covid 19