Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Prydau ysgol am ddim - Covid 19


Mae gan rieni plant sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim yr hawl i dderbyn taliad o £19.50 ar gyfer pob plentyn cymwys, drwy drosglwyddiad cyfrif banc.  

Does dim angen i rieni ail ymgeisio os ydynt wedi derbyn y taliadau hyn yn y gorffennol.

Bydd taliadau yn cael eu gwneud yn wythnosol ac yn disodli’r system pecynnau cinio dyddiol. Sylwch - ni ellir gwneud taliadau i mewn i gyfrif Swyddfa'r Post.

Er mwyn hawlio, cwblhewch y ffurflen ar-lein  isod neu ffoniwch ein llinell gymorth ar  01248 752 392 sy’n agored rhwng 9-5 bob dydd.

Am fwy o wybodaeth, cyngor neu gymorth  neu yn poeni am blentyn cysylltwch hefo Teulu Môn : 01248 725888.

Os nad ydych yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, gwiriwch a oes gennych hawl.

Ffurflen Gais Prydau Ysgol Am Ddim - Covid 19

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na