Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Mynediad i ddosbarthiadau meithrin mewn ysgolion cynradd


dyddiad cau ar gyfer Ceisiadau i Ddosbarth Meithrin ym mis Medi 2021 oedd Dydd Llun 1 Chwefror 2021.

Neilltuwyd lleoedd a rhoddwyd gwybod i'r rhieni am y canlyniad ar 16 Ebrill 2021.

Fodd bynnag, gall rhieni barhau i gyflwyno cais hwyr, ond rydym yn cynghori'n gryf eu bod yn dewis ysgol 2il ddewis gan fod rhai ysgolion eisoes wedi cyrraedd eu dyraniad uchaf.

Nodwch os gwelwch yn dda na fydd yr Awdurdod Lleol yn gallu trafod argaeledd lleoedd na chanlyniad posibl unrhyw gais.

Rydym yn cynghori rhieni i ddarllen y llawlyfr ‘Gwybodaeth i Rieni’ isod cyn gwneud cais.

Mae'r cais hwn yn berthnasol i blant a anwyd rhwng 1 Medi 2017 i 31 Awst 2018.

Ceisiadau hwyr
Ceisiadau hwyr rhwng Diwrnod cyhoeddi
 15 Ebrill 2021 i 2 Mai 2021 Dydd Gwener 7 Mai 2021
 3 Mai 2021 i 16 Mai 2021 Dydd Gwener 21 Mai 2021
 17 Mai 2021 i 30 Mai 2021 Dydd Gwener 4 Mehefin 2021
 31 Mai 2021 i 13 Mehefin 2021 Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Byddwch yn ymwybodol nad oes dosbarth meithrin yn yr ysgolion canlynol.

  • Ysgol Corn Hir
  • Ysgol Llandegfan
  • Ysgol Talwrn

Bydd angen i chi gysylltu â chylch meithrin yr ysgol. 

I wneud cais am fynediad i Ysgol Santes Fair neu Ysgol Caergeiliog, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol

Ar gyfer unrhyw ysgol y tu allan i ffin Ynys Môn, cysylltwch ag Awdurdod Lleol yr ysgol.

I wneud cais am y gwasanaeth, cofrestrwch gyda'r porth ar-lein a chwblhewch y ffurflen ar-lein isod.

Gwneud cais

Sut mae cofrestru ar y porth ar-lein?

Bydd angen i chi ddefnyddio cyfeiriad e-bost i greu cyfrif diogel i gofrestru gyda Fy Nghyfrif. Bydd angen i chi hefyd gytuno gyda’n telerau ac amodau, sy’n rhoi caniatâd i ddal a defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn unol â’n polisïau preifatrwydd a diogelu data.

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost.

Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.