Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Gorchuddion wyneb mewn ysgolion


Bydd disgwyl i ddisgyblion a staff mewn ysgolion uwchradd a cholegau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man y tu allan i’r ystafell dosbarth ac ar gludiant i’r ysgol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi diweddaru ei chanllawiau gweithredol ar y defnydd o orchuddion wyneb mewn ysgolion uwchradd a cholegau.

Mae’r canllawiau bellach yn nodi y dylai’r canlynol wisgo gorchuddion wyneb:

  • staff a dysgwyr ysgolion uwchradd a cholegau ym mhob man y tu allan i’r ystafell ddosbarth
  • ddysgwyr blwyddyn 7 ac i fyny ar gludiant penodedig i’r ysgol neu goleg
  • ymwelwyr i bob ysgol a choleg, gan gynnwys rhieni a gofalwyr sy’n gollwng ac yn casglu eu plant 

Ceir rhagor o wybodaeth yma: https://llyw.cymru/newidiadau-ir-polisi-ar-orchuddion-wyneb-mewn-ysgolion-cholegau