Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Gorchuddion wyneb mewn ysgolion


Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn parhau i weithio'n agos gydag ysgolion i sicrhau y byddant mor ddiogel â phosib pan fydd dysgwyr yn dychwelyd yr wythnos nesaf.

Yn sgîl cyhoeddiad diweddar Sefydliad Iechyd y Byd a chyngor Prif Swyddog Meddygol Llywodraeth Cymru, rydym yn argymell yn gryf i ddefnyddio gorchuddion wyneb lle na ellir cadw pellter cymdeithasol mewn ysgolion uwchradd (e.e. sefyllfaoedd lle mae'n anodd cynnal pellter corfforol rhwng grwpiau cyswllt) fel mesur ychwanegol i leihau’r risg.

Rydym eisoes yn argymell yn gryf y dylid eu defnyddio gan blant a phobol ifanc dros 11 oed sy'n defnyddio cludiant dynodedig o'r cartref i'r ysgol.