Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cofnodion ac archifau

Anglesey Archives

Mae Archifau Môn yn casglu ac yn cadw dogfennau hanesyddol sy’n ymwneud ag Ynys Môn ac yn sicrhau eu bod ar gael i unrhyw un sy’n dymuno eu gweld.

P’un a ydych am olrhain hanes eich tŷ, darganfod gwreiddiau eich cymdogaeth neu olrhain hanes eich teulu, mae ein staff cymwynasgar a llawn gwybodaeth yma i’ch helpu.

Am ychwaneg o wybodaeth am ein casgliadau a’n gwasanaethau, defnyddiwch y botymau llywio ar y dde.

Cysylltwch â ni cyn ymweld

Mae Gwasanaeth Archifdy Môn yn gweithredu system archebu. Rhaid i ddefnyddwyr archebu lle yn yr ystafell chwilio cyn eu bod yn ymweld. Gallwch archebu lle trwy ddod i’r Archifdy, trwy ebost, ffôn neu lythyr.

Nodwch bod angen archebu lle ar gyfer pob person sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth.

Os bydd gennych unrhyw ofynion arbennig, gadewch i ni wybod amdanynt pan fyddwch yn archebu lle.

Catalog Ar-lein

hwb

Mae Archifau Ynys Môn wedi ymrwymo i gynyddu mynediad i’w gasgliad unigryw ac amrywiol o gofnodion. O ganlyniad, rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod proffil newydd ar gyfer ein gwasanaeth wedi ei greu ar yr Hyb Archifau. Yn adnodd ar-lein sydd ar gael i bawb, mae’r Hyb Archifau yn borth i gasgliadau archifau ar draws y DU.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi cyfrannu dros 150 o gatalogau i’r hyb – mae hynny dros 25,000 o ddisgrifiadau. Mae modd chwilio am y rhain drwy’r safle a bydd disgrifiadau o eitemau newydd yn parhau i gael eu hychwanegu wrth iddynt gael eu creu. Er mwyn gweld y catalog ewch i: 

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau pori drwy’r Hyb a dysgu mwy am yr archifau rhagorol sydd gennym yma ar y safle yn Llangefni. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy ffonio 01248 751930 neu anfonwch neges e-bost at archifdy@ynysmon.gov.uk 

Nodwch: Polisi Archifau Ynys Môn yw catalogio yn iaith y ddogfen.

Delweddau perthnasol

  • hwb

""

Archifau - Dogfen y Mis

Pob mis, byddwn yn arddangos un o nifer o uchafbwyntiau o fewn ein casgliadau archifol.

Adroddiadau Archifau

""

Adroddiad Blynyddol Archifau Ynys Môn

Mae adroddiad diweddaraf yn delio â gweithgareddau Archifau Ynys Môn o 1 Ebrill 2017 - 31 Mawrth 2018.

Cysylltwch â Gwasanaeth Archifau

Archifau Ynys Môn
Ystad Diwydiannol Bryncefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7JA
Cod Archon:221
Ystafell Ymchwil: 01248 751930
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: archifdy@ynysmon.gov.uk Swyddog Addysg Archifau: cajlh@ynysmon.gov.uk

Oriau Agor Gwasanaeth Archifdy

Dydd Llun: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mawrth: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Mercher: 9.15am - 4.45pm (ar gau am ginio rhwng 1pm - 2pm)
Dydd Iau: ar gau
Dydd Gwener: ar gau

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 12 Hyd 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?