Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


COVID-19 Cynllun rhyddhad trethi busnes


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth 2020 cynllun gwell o gefnogaeth i fusnesau sydd wedi eu heffeithio can yr argyfwng coronafeirws parhaus.

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%. Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020/2021.

Ar 3 Mawrth 2021, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd y byddai'r rhyddhad ardrethi'n cael ei ehangu dros dro ar gyfer 2021/2022. Os oeddech chi'n gymwys i gael rhyddhad ardrethi yn y flwyddyn ardrethi flaenorol, nid oes angen i chi gymryd unrhyw gamau pellach.

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn dyfarnu’r rhyddhad yn awtomatig. Ar gyfer y busnesau sy’n cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, ni fyddwn yn galw taliadau debyd uniongyrchol.

Sylwch ei bod yn hanfodol bod manylion y person sy’n gyfrifol am ardrethi busnes yr adeilad yn cael eu diweddaru.

Os yw'r meddiannydd wedi newid rhaid i chi gysylltu â'r cyngor trwy'r e-bost isod ar y cyfle cyntaf.

Am ragor o gyngor, cysylltwch â’r Tîm Refeniw ar refeniw@ynysmon.gov.uk