Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


COVID-19 Cynllun rhyddhad trethi busnes


Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar 26 Mawrth 2020 cynllun gwell o gefnogaeth i fusnesau sydd wedi eu heffeithio can yr argyfwng coronafeirws parhaus.

Bydd busnesau adwerthu, hamdden a lletygarwch sy’n meddiannu eiddo efo gwerth trethiannol o £500,000 neu lai ar 1 Ebrill 2020, yn derbyn rhyddhad trethi busnes o 100%. Bydd hyn ar gyfer y flwyddyn drethol 2020/21 yn unig.

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn dyfarnu’r rhyddhad yn awtomatig. Ar gyfer y busnesau sy’n cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd, ni fyddwn yn galw taliadau debyd uniongyrchol.

Am ragor o gyngor, cysylltwch â’r Tîm Refeniw ar 01248 750057 (Opsiwn 3 ac wedyn Opsiwn 4) neu drwy e-bost refeniw@ynysmon.gov.uk