Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Preifatrwydd a chwcis


Mae  eich  hawl  i  breifatrwydd  yn bwysig  iawn  i  ni  ac  rydym  yn  gwerthfawrogi  eich  bod  yn  ymddiried  ynom  i weithredu mewn ffordd gyfrifol wrth ddewis rhoi eich manylion personol i ni. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn eich hysbysu o ran sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, pan fyddwch yn anfon neges e‐bost atom, neu pan fyddwch yn cyflwyno ffurflen ar‐lein trwy ein gwefannau, ein pyrth ar‐lein a’n hap (sut bynnag y byddwch yn ymweld ag ef) ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu chi. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Caiff yr holl ddata a gyflwynir gan ymwelwyr â’r wefan hon a’r pyrth ar‐lein ei brosesu yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff  yr  holl  wybodaeth  a  gesglir  gan  Gyngor  Sir  Ynys  Môn  ei  chadw  a’i  chynnal  mewn  cronfeydd  data  dan berchnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn. 

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gofio pethau fel pa iaith rydych wedi'i dewis, y drefn rydych wedi bod yn edrych ar dudalennau neu ydych chi wedi ymweld â'r safle o'r blaen.  Gallwch weld rhestr o'r cwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Ffeil destun fechan yw 'cwci', y mae porwr y we yn ei hysgrifennu ar eich cyfrifiadur. Nid yw'n cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol; dim ond marcwyr ydynt i gofio’r pethau rydych chi wedi'u dewis pan fyddwch yn ymweld â'r safle.  Mae 2 fath o gwci: dim ond pan fyddwch yn ymweld â'r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau'r porwr.  Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol dros dro ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â'r safle.   Gallwch ddysgu rhagor ar wefannau fel y wefan hon: www.allaboutcookies.org neu www.aboutcookies.org

Gallwch osod eich porwr gwe i ganiatáu, atal neu ofyn i chi am benderfyniad pan ddefnyddir cwcis ar y wefan hon.  Gyda rhai porwyr, gallwch ganiatáu cwcis sesiwn, hyd yn oed os ydych eisiau atal mathau eraill ohonynt.  Rydym yn argymell eich bod yn galluogi o leiaf cwcis sesiwn ar gyfer y wefan hon, fel bod swyddogaethau sylfaenol fel eich dewis iaith yn gweithio'n gywir.

Gwybodaeth Cwcis
EnwRôlDisgrifiadDod i ben
ASP.NET_SessionId Angenrheidiol Mae ID y sesiwn yn galluogi cymhwysiad ASP.NET i gysylltu porwr penodol â data sesiwn cysylltiedig a gwybodaeth ar y gweinydd Gwe. Cwci diofyn yw hwn a ddefnyddir gan Contensis. Sessiwn
cookieAcknowledge Angenrheidiol Mae'r cwci yma yn dweud wrth y wefan a yw'r defnyddiwr penodol wedi cydnabod y faner cwci. 90 Diwrnod
cookiePrefs Angenrheidiol Mae'r cwci yma yn dweud wrth y wefan a yw'r defnyddiwr penodol wedi caniatáu cwcis dewis. 90 Diwrnod
cookieStats Angenrheidiol Mae'r cwci yma yn dweud wrth y wefan a yw'r defnyddiwr penodol wedi caniatáu cwcis ystadegol neu ddadansoddol. 90 Diwrnod
alertBanner(Cy,En) Angenrheidiol Mae'r rhain ar gyfer y baneri rhybuddio, gan ddweud wrth y porwr a yw defnyddiwr wedi gweld y faner ac a ddylid ei dangos / cuddio. 90 Diwrnod
language Dewisiadau Fe'i defnyddir i storio'ch dewis iaith ar gyfer y wefan. 90 Diwrnod

AWSELBCORS

Dadansoddol Defnyddir y cwci hwn gan Siteimprove ar gyfer cydbwyso llwyth gweinydd. Nid oes unrhyw wybodaeth bersonol yn cael ei storio. Sessiwn
nmstat Dadansoddol

 Defnyddir y cwci hwn i helpu i gofnodi defnydd yr ymwelydd o'r wefan. Fe'i defnyddir i gasglu ystadegau am ddefnydd y safle, megis pan ymwelodd yr ymwelydd â'r safle. Defnyddir y wybodaeth hon wedyn i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan. Mae'r cwci hwn yn cynnwys ID a gynhyrchir ar hap a ddefnyddir i adnabod y porwr pan fydd ymwelydd yn darllen tudalen. Nid yw'r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac fe'i defnyddir yn unig ar gyfer dadansoddiadau gwe.

999 Diwrnod

Google maps a You Tube - Mae gennym rai tudalennau sy'n cysylltu ag offer allanol fel Google Maps a YouTube. Mae'r offer hyn yn eistedd ar weinyddion gwe Google a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Bolisi Preifatrwydd Google yma.

Vimeo - Mae gennym rai tudalennau sy'n cysylltu â fideos allanol a gynhelir ar Vimeo. Mae'r rhain yn eistedd ar weinyddion gwe Vimeo a gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am Bolisi Preifatrwydd Vimeo yma.

Lle bynnag y bo modd, byddwn yn ymgorffori fideos ac offer eraill gan ddefnyddio dull preifatrwydd gwell i wrthod cwcis.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na