Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Preifatrwydd a chwcis


Mae  eich  hawl  i  breifatrwydd  yn bwysig  iawn  i  ni  ac  rydym  yn  gwerthfawrogi  eich  bod  yn  ymddiried  ynom  i weithredu mewn ffordd gyfrifol wrth ddewis rhoi eich manylion personol i ni. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn eich hysbysu o ran sut rydym yn gofalu am eich data personol pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan, pan fyddwch yn anfon neges e‐bost atom, neu pan fyddwch yn cyflwyno ffurflen ar‐lein trwy ein gwefannau, ein pyrth ar‐lein a’n hap (sut bynnag y byddwch yn ymweld ag ef) ac yn dweud wrthych am eich hawliau preifatrwydd a sut mae’r gyfraith yn eich diogelu chi. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi cofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Caiff yr holl ddata a gyflwynir gan ymwelwyr â’r wefan hon a’r pyrth ar‐lein ei brosesu yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Caiff  yr  holl  wybodaeth  a  gesglir  gan  Gyngor  Sir  Ynys  Môn  ei  chadw  a’i  chynnal  mewn  cronfeydd  data  dan berchnogaeth Cyngor Sir Ynys Môn. 

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gofio pethau fel pa iaith rydych wedi'i dewis, y drefn rydych wedi bod yn edrych ar dudalennau neu ydych chi wedi ymweld â'r safle o'r blaen.  Gallwch weld rhestr o'r cwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Ffeil destun fechan yw 'cwci', y mae porwr y we yn ei hysgrifennu ar eich cyfrifiadur. Nid yw'n cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol; dim ond marcwyr ydynt i gofio’r pethau rydych chi wedi'u dewis pan fyddwch yn ymweld â'r safle.  Mae 2 fath o gwci: dim ond pan fyddwch yn ymweld â'r safle y defnyddir cwcis ‘sesiwn’ ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau'r porwr.  Mae cwcis ‘parhaus’ yn cael eu cadw am gyfnod penodol dros dro ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â'r safle.   Gallwch ddysgu rhagor ar wefannau fel y wefan hon: www.allaboutcookies.org neu www.aboutcookies.org

Gallwch osod eich porwr gwe i ganiatáu, atal neu ofyn i chi am benderfyniad pan ddefnyddir cwcis.  Gyda rhai porwyr, gallwch ganiatáu cwcis sesiwn, hyd yn oed os ydych eisiau atal mathau eraill ohonynt.  Rydym yn argymell eich bod yn galluogi o leiaf cwcis sesiwn ar gyfer y wefan hon, fel bod swyddogaethau sylfaenol fel eich dewis iaith yn gweithio'n gywir.

CookieAcknowledged - yn dweud wrth y wefan a yw'r defnyddiwr penodol wedi cydnabod y faner cwci

AlertBanner(EN,CY) - mae'r rhain ar gyfer y baneri rhybuddio, gan ddweud wrth y porwr a yw defnyddiwr wedi gweld y faner ac a ddylid ei ddangos / ei guddio

GA - mae hwn ar gyfer Google Analytics

Google maps and You Tube - We have some pages that link to external tools such as Google Maps and YouTube. These tools sit on Google’s web servers and you can find more information on Google's Privacy Policy here.

ASP Session ID - The session ID enables an ASP.NET application to associate a specific browser with related session data and information on the Web server. This is a default cookie used by Contensis.

SiteImprove Analytics - Name: ASP.NET_SessionId - Mae'r sesiwn ID yn galluogi cais ASP.NET i gysylltu porwr penodol â data a gwybodaeth sesiynau cysylltiedig ar y weinydd Gwe. Mae hwn yn cwci diofyn a ddefnyddir gan Contensis.

SiteImprove Analytics - Name: nmstat -  Defnyddir y cwci hwn i helpu i gofnodi defnydd yr ymwelydd o'r wefan. Fe'i defnyddir i gasglu ystadegau am ddefnydd y safle, megis pan ymwelodd yr ymwelydd â'r safle. Defnyddir y wybodaeth hon wedyn i wella profiad y defnyddiwr ar y wefan. Mae'r cwci hwn yn cynnwys ID a gynhyrchir ar hap a ddefnyddir i adnabod y porwr pan fydd ymwelydd yn darllen tudalen. Nid yw'r cwci yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol ac fe'i defnyddir yn unig ar gyfer dadansoddiadau gwe.