Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Fy NghyfrifDefnyddiwch ”Fy Nghyfrif” ar eich cyfrifiadur, gliniadur, tabled neu  ffôn clyfar drwy AppMÔN i gysylltu â’r cyngor am faterion yn eich ardal neu i wneud ceisiadau am wasanaeth.

Cofiwch gallwch ddefnyddio'r un cyfrinair ar gyfer AppMÔN a “Fy Nghyfrif”.

Cofrestru - cwsmeriaid newydd
Mewngofnodi - cwsmeriaid presennol

Nodyn pwysig: Wrth gofrestru i ddefnyddio’r porth am y tro cyntaf, gofynnir i chi fynd i’ch cyfrif e-bost, agor yr e-bost y byddwn ni wedi’i anfon atoch chi a chlicio ar y ddolen i actifadu’ch cyfrif. Ni fyddwch yn gallu mewngofnodi i borth Fy Nghyfrif neu ddefnyddio’r ffurflenni heb actifadu’ch cyfrif o’r ddolen yn yr e-bost. Os nad ydych chi’n meddwl eich bod wedi derbyn e-bost, edrychwch yn eich ffolder Spam. Gallwn wirio a gweithredu’r cyfrif os oes angen, rhowch wybod i ni os yw hyn yn rhywbeth yr ydych am i ni ei wneud.

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddod o hyd i’ch cyfeiriad neu os yw yn anghywir, adroddwch y mater wrth ddefnyddio’r ffurflen ar-lein a mi wnawn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei atodi i’r basdata.

Os wnewch gofrestru am gyfrif, fe gewch ddiweddariadau ar eich ceisiadau gwasanaeth. Os yw’n well gennych beidio â chofrestru, gallwch gyflwyno rhai ceisiadau neu adroddiadau yn ddienw ond ni fyddant yn derbyn diweddariadau cynnydd.

Dyma rai o’r ffurflenni sydd ar gael ar Fy Nghyfrif:

  • Rhoi gwybod am dwll yn y lôn
  • Adrodd golau stryd wedi torri
  • Adrodd am faterion Priffyrdd a Strydlun eraill
  • Adrodd am dipio anghyfreithlon
  • Gofyn am finiau ailgylchu

Rydym yn parhau i ychwanegu gwasanaethau i Fy Nghyfrif yn rheolaidd, felly cymerwch gip olwg o gwmpas y porth i weld beth sy’n newydd.

Manteision cofrestru gyda’r Cyngor

  • Ceir mynediad at rhai ffurflenni ond os ydych wedi cofrestru e.e. archebu biniau ailgylchu newydd oherwydd bod angen eich manylion personol er mwyn cyflawni’r cais am wasanaeth .
  • Gallwch arbed y ffurflen hanner ffordd drwy’i llenwi a’i chwblhau yn ddiweddarach .
  • Mewnbynnu eich manylion cyswllt unwaith yn ddiogel a’u cadw yn gyfoes
  • Mynediad at restr o’ch adroddiadau

Defnyddio dyfais symudol?

Beth am lawrlwytho AppMÔN?

Mae AppMÔN - yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le.

Mae ein ap diogel a hollol ddwyieithog yn ei gwneud yn hawdd gofyn am wasanaethau neu roi gwybodaeth am broblemau ar unrhyw adeg neu o unrhyw le gan ddefnyddio eich ffôn clyfar neu dabled. P’un a ydych eisiau rhoi gwybod i ni am olau stryd ddiffygiol neu dwll yn y lôn, gweld pa ddigwyddiadau sydd ar gael yn lleol neu ofyn am flychau ailgylchu newydd, gellwch wneud hyn ar AppMÔN dim ond wrth bwyso botwm

Gall trigolion atodi ffotograffau a fideos, neu nodi union leoliadau drwy ddefnyddio’r system fapio ar eu ffôn neu dabled. Mae yna fanteision ychwanegol hefyd o gofrestru gyda AppMÔN; bydd yn caniatáu i chi dracio ceisiadau am wasanaeth; safio ffurflenni i’w cwblhau rhywbryd eto a chael at wasanaethau ychwanegol.

Cadwch i fynny gyda materion lleol allweddol megis newidiadau i wasanaethau, ymgynghoriadau pwysig a newyddion lleol a digwyddiadau. Mae hefyd mynediad cyflym a hawdd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol arall gan gynnwys cyfleoedd gwaith a gwasanaethau hamdden.

Gellir ei lwytho i lawr yn gyflym ac yn rhad ac am ddim o ‘Apple iTunes store’ ar gyfer ‘iPhones’ neu ‘Google Play store’ ar gyfer ffonau clyfar Android. Nid ydym bellach yn cynnig ap ffôn Windows oherwydd nid yw Microsoft yn ei gefnogi mwyach a gallai achosi bygythiad diogelwch.

A fyddech cystal os gwelwch yn dda â defnyddio’r termau chwilio, appmôn, AppMÔN, appmon, ynysmon, cyngor sir ynys mon neu isle of anglesey county council wrth chwilio am yr ap yn yr ‘appstore’ perthnasol.