Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Datganiad hygyrchedd


Mae gwefan Cyngor Sir Ynys Môn yn defnyddio cod HTML dilys ac arddulliau CSS. Rydym yn anelu at wneud ein gwefan mor hygyrch â phosib i bawb ac rydym wedi’ dylunio’r wefan i gydsynio gydag arweiniad a gofynion y Llywodraeth ac i gyrraedd safonau’r WAI (Web Accessibility Initiative) ar raddfa “AA”. Mae dyluniad y safle yn ymatebol ac mae cynllun ein tudalennau gwe yn newid yn dibynnu ar a ydych chi’n defnyddio cyfrifiadur, llechen electronig neu ffôn symudol.  

Porwr gwe

Er diogelwch a chydweddoldeb, rydym ni’n awgrymu eich bod chi’n diweddaru eich system weithredu a’ch porwr gwe yn rheolaidd. Gallwch dderbyn gwybodaeth am ddiweddaru porwyr gwe yn https://www.whatismybrowser.com

Cymraeg clir

Rydym yn ceisio ysgrifennu mewn Cymraeg Clir ac yn osgoi jargon lle bo modd. Os nad ydych chi'n deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.

Newid gosodiadau

Gallwch hefyd newid gosodiadau eich porwr gwe neu’ch dyfais i wella’ch profiad yn unol â’ch anghenion a’ch dewisiadau. Mae gwefan AbilityNet yn cynnig cymorth a chanllawiau ar gyfer y canlynol:

  • newid maint y testun
  • chwyddo’r sgrin
  • newid lliwiau
  • gwneud eich llygoden yn haws i’w defnyddio
  • defnyddio’r bysellfwrdd i lywio o gwmpas y safle
  • siarad efo'ch dyfais
  • gwneud i’ch dyfais siarad efo chi

Dogfennau

Mae’r rhan fwyaf o’r dogfennau y gallwch chi eu lawrlwytho ar ein safle ar ffurf dogfen gludadwy (PDF). Bydd llawer o borwyr gwe yn agor y dogfennau hyn yn awtomatig ond mae modd i chi hefyd lawrlwytho meddalwedd darllen Adobe Acrobat Reader yn rhad ac am ddim.

Cynnwys wedi'i fewnosod a safleoedd trydydd  parti

Mae ein gwefan yn defnyddio cynnwys wedi'i fewnosod o wefannau eraill. Gall hyn arwain at lai o hygyrchedd wrth geisio mynediad at gynnwys yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r bysellfwrdd neu dechnoleg darllenydd sgrin. Os ydych chi'n dod o hyd i broblem gyda hyn, cysylltwch â ni fel y gallwn eich cynorthwyo lle bo modd a cheisio cywiro'r broblem.

Nid oes gennym ni ryddid i ddatblygu pob rhan o’r safle. Mae’n bosibl y byddem yn defnyddio offer fel YouTube i ddangos fideos. Mae rhai o'r systemau a ddefnyddiwn ar gyfer pethau fel taliadau, mapio, ymgeisio am swyddi neu chwilio am geisiadau cynllunio (i enwi ond rhai) yn cael eu darparu gan drydydd parti. Er ein bod ni wastad yn pwysleisio pwysigrwydd hygyrchedd a defnyddioldeb, rydym ni’n aml iawn yn dibynnu ar gyflenwyr y systemau hyn i ddiweddaru eu meddalwedd. Hefyd, nid oes gennym ni reolaeth dros y gwefannau allanol y mae gennym ni ddolenni atynt.

Fersiwn Print

Os hoffech ddarllen y testun mewn ffurf papur, gallwch brintio’r tudalennau. Mae pob tudalen wedi’i dylunio i brintio’n daclus.

Cyswllt

Os hoffech gynnig sylwadau ar hygyrchedd y safle neu adrodd unrhyw problemau technegol , gallwch anfon eich sylwadau atom drwy ddefnyddio ein ffurflen adborth. Ar waelod pob tudalen mae ffurflen adborth y gallwch ei ddefnyddio i awgrymu ffyrdd o wneud y wybodaeth yn well.