Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Helpwch ni i baratoi: arolwg ail-agor Oriel Môn


Mae Oriel Môn yn edrych ymlaen at gael croesawu ymwelwyr yn ôl unwaith y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny.

Rydym eisiau sicrhau ein bod yn gwneud i ymwelwyr deimlo yn ddiogel a’u bod yn cael ymweliad pleserus. Mae’r arolwg hwn wedi’i gynllunio er mwyn ein helpu ni i ddeall sut yr ydych yn teimlo am ymweld yn y dyfodol.

Mae eich barn yn bwysig i ni a bydd eich holl adborth yn cael ei ddefnyddio er mwyn ein helpu ni i flaenoriaethu’r camau y byddwn yn eu cymryd.

Helpwch ni drwy dreulio 5 – 10 munud yn llenwi’r holiadur hwn. Mae’r atebion y byddwch yn eu rhoi yn gwbl gyfrinachol.

Os am ragor o wybodaeth, cysylltwch â orielynysmon@ynysmon.gov.uk 

Arolwg ar-lein