Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Ynglŷn ag ymgynghoriadau


Dwedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl am ein hymgynghoriadau cyfredol. 

Rydym yn ystyried yr hyn a ddywedwch yn ofalus pan fyddwn yn ymgynghori â chi ac yn defnyddio hyn, ynghyd â gwybodaeth arall, i lywio penderfyniadau.

Yn ogystal â chymryd rhan mewn ymarferion ymgynghori, gallwch roi eich barn trwy gysylltu â'ch cynghorydd lleol.

Ymgynghoriadau cyfredol

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na