Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Cyswllt Môn


Mae Cyswllt Môn ar agor, i’r rhai fydd yn galw, rydych yn cael eich annog i wneud apwyntiad os yn bosib er mwyn sicrhau fod swyddfa ar gael i ddelio gydag ymholiadau

  • Y Dreth Gyngor
  • rheoli gwastraff
  • budd-daliadau
  • Bathodyn Glas 

Oriau agor, Dydd Llun i Ddydd Gwener, rhwng 9yb i 5yp. Nodwch ein bod wedi cau rhwng 11yb a 11.30yb i lanhau'r ardal hon.

Ffoniwch 01248 751 918 i drefnu apwyntiad.​​

Mae’r rhan fwyaf o’n gwasanaethau bellach ar gael ar-lein.

Blwch postio

Does dim angen i chi wneud apwyntiad os ydych yn dymuno gadael llythyr. Mae blwch postio diogel wedi’i leoli ger drysau’r brif fynedfa er mwyn gallu postio pethau’n ddiogel. Hwn ar gael 24awr y dydd.

Cyngor dros y ffôn

Gallwn hefyd roi cyngor dros y ffôn, ffoniwch 01248 750 057 ar gyfer yr holl wasanaethau a dilynwch yr opsiynau er mwyn cael y gwasanaeth sydd ei angen arnoch.

Colli golwg, colli clyw ac ieithoedd eraill

Mae ardal derbynfa Cyswllt Môn yn cynnwys Dolennau Sain Clywed er mwyn cynorthwyo’r rhai hynny sydd â theclyn cymorth clywed. Os oes angen dehonglwr Iaith Arwyddion Prydain arnoch gallwn drefnu hyn drwy apwyntiad ymlaen llaw yn unig.

Mae fersiynau print bras, Braille sain ac iaith gymunedol o wybodaeth a gyhoeddir ar wefan Cyngor Ynys Môn ar gael.

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch (01248) 750 057  neu anfonwch neges e-bost at cyswlltmon@ynysmon.gov.uk  


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na