Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Archwilio'r Gofrestr Etholwyr


Gellir archwilio’r Gofrestr Etholwyr dan oruchwyliaeth yng Nghyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, LL77 7TW ond dim ond os ydych wedi gwneud trefniadau i’r perwyl ymlaen llaw.

I wneud apwyntiad cysylltwch os gwelwch yn dda â’r swyddfa ar 01248 752548.  Gellir gweld y Gofrestr Etholiadol dan oruchwyliaeth hefyd yn Llyfrgelloedd Caergybi a Llangefni.

Os yw eich manylion wedi newid a chwithau heb roi gwybod i ni, cysylltwch os gwelwch yn dda â’r Gwasanaethau Etholiadol ar 01248 752548.

Os byddwch angen rhagor o wybodaeth am etholiadau neu gofrestru, llenwch ein ffurflen arlein neu ffoniwch y llinell gymorth ar gyfer Gwasanaethau Etholiadol ar 01248 752548.