Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Ysgol Talwrn ac Ysgol y Graig - llythyr penderfyniad


Ar 15 Mawrth 2021, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith i gymeradwyo’r cynnig fabwysiadwyd ar 17 Rhagfyr 2020, sef i  gynyddu capasiti Ysgol Y Graig i gymryd disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu dalgylchoedd Ysgol Y Graig ac Ysgol Talwrn.

Yn dilyn cymeradwyo’r penderfyniad, mae’r Cyngor, yn unol ȃ’r Cod Trefniadaeth Ysgolion yn cyhoeddi llythyr penderfyniad.

Mae linc i’r llythyr penderfyniad isod.