Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Oriel Môn


Logo Barod AmdaniOriel ac amgueddfa gelf yng nghanol Ynys Môn yw Oriel Môn. Fe ffurfiwyd ym 1990 i gartrefu casgliad Charles F. Tunnicliffe.

Mae Oriel Môn yn newid bywydau trwy ofalu am, dehongli a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn. Mae'n ceisio ysbrydoli creadigrwydd, a darparu cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach mae Oriel Môn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn.

Mae'n creu incwm o werthu celf, ein siop, rhoddion a llogi lleoliadau yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned a rhaglenni cadwraeth ac artistig.

Siop Oriel Môn i ailagor ddydd Sadwrn 17 Ebrill

Bydd siop Oriel Môn yn ailagor i’r cyhoedd am 10am, ddydd Sadwrn 17 Ebrill. Gobeithiwn y bydd ein hymwelwyr yn dod i’n cefnogi yn ystod y cam cyntaf hwn o ailagor.

Bydd y galerïau, amgueddfeydd a’r caffi yn parhau ar gau am y tro ond gallwn eich sicrhau y bydd croeso cynnes i bawb sy’n ymweld â ni yn y siop dros yr wythnosau nesaf.

Fel amgueddfa gyhoeddus a galeri gelf, mae Oriel Môn yn disgwyl am arweiniad pellach gan Lywodraeth Cymru o ran pryd y gall ailagor y drysau er mwyn gallu croesawu ymwelwyr yn ôl. Byddwn yn eich diweddaru unwaith y cawn wybod.

Bydd Siop yr Oriel ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 10am i 5pm. Bydd disgwyl i gwsmeriaid gadw at weithdrefnau diogelwch ar y safle.

Gellir hefyd prynu ar-lein drwy fynd i www.orielmon.org.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch drwy ffonio 01248 724444 neu drwy anfon neges at oriel@ynysmon.gov.uk.