Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Oriel Môn


Logo Barod AmdaniOriel ac amgueddfa gelf yng nghanol Ynys Môn yw Oriel Môn. Fe ffurfiwyd ym 1990 i gartrefu casgliad Charles F. Tunnicliffe.

Mae Oriel Môn yn newid bywydau trwy ofalu am, dehongli a hyrwyddo treftadaeth a diwylliant unigryw Ynys Môn. Mae'n ceisio ysbrydoli creadigrwydd, a darparu cyfleoedd dysgu a mwynhad i bawb.

Bellach mae Oriel Môn yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ynys Môn ac mae'n dibynnu ar gefnogaeth yr awdurdod lleol, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn ac Ymddiriedolaeth Oriel Môn.

Mae'n creu incwm o werthu celf, ein siop, rhoddion a llogi lleoliadau yn helpu i gefnogi ein rhaglenni addysgol, ymgysylltu â'r gymuned a rhaglenni cadwraeth ac artistig.

Ailagor drysau Oriel Môn - newidiadau y gallwch eu disgwyl

Rydym i gyd wedi gweithio'n galed i fedru ailagor ein drysau ers Dydd Mercher 11 Tachwedd 2020. Lles a diogelwch ein staff a'n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Rydym wedi gwneud newidiadau ar y safle, yn ogystal â newidiadau i sut mae pobl yn trefnu eu hymweliad. Gweler isod grynodeb o'r newidiadau wrth glicio'r ddolen isod:

Gwefan Oriel Môn - Cynllunio eich ymweliad

Ein amseroedd agor newydd yw: Dydd Mercher i Ddydd Sul, 10 - 4.

Mynediad am DDIM.

Archebu eich tocyn

Byddwn yn annog ymwelwyr i archebu eu hymweliad am ddim trwy system ar-lein newydd o docynnau amser. Bydd hyn yn sicrhau y bydd modd i ni reoli’n ddiogel faint o bobl fydd ar y safle ar unrhyw adeg.  Mae'r system hefyd yn gydnaws â'r cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Mae hefyd modd ymweld heb bwcio o flaen llaw, ond i chi rannu manylion cyswllt gyda’n staff ar y ddesg tocynnau.  Ni fyddwn yn caniatáu mynediad i’r rheini nad ydynt yn fodlon rhannu eu manylion cyswllt ar gyfer y cynllun Profi, Olrhain a Diogelu.

Byddwch yn archebu ymweliad ar-lein drwy ‘Fy Nghyfrif’ ar y wefan

Rhaid bod gennych gyfrif eisoes neu bydd angen i chi greu cyfrif newydd er mwyn archebu ar-lein. Ceir arweiniad ar sut i gofrestru - cofrestrwch gyda ‘Fy Nghyfrif’

Os ydych eisoes wedi cofrestru gyda ‘Fy Nghyfrif’, defnyddiwch y ddolen ganlynol. Sylwch: nid yw'r ffurflen archebu ar gael ar AppMÔN

Archebu Ymweliad i Oriel Môn

Pwysig: Ar ddiwedd y ffurflen bydd taflen grynodeb yn ymddangos fel y gallwch wirio  a yw popeth wedi'i fewnbynnu'n gywir. Unwaith y byddwch yn hapus, cliciwch 'Cyflwyno' i gwblhau eich cais am wasanaeth. Ar ôl i chi glicio 'Cyflwyno', bydd neges werdd yn ymddangos ar gornel dde eich sgrin i gadarnhau ei bod wedi'i chyflwyno. 

Sylwch: Byddwch yn derbyn e-bost ynghyd â chyfeirnod i gadarhau eich tocyn/nau.