Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Diwrnod casglu gwastraff


Er mwyn darganfod eich diwrnod casglu gwastraff a pryd fydd eich bin du a gwyrdd yn cael eu casglu, chwiliwch drwy ddefnyddio eich côd post ar yr opsiwn Diwrnod Casglu Bin ar ein porth cwsmer. 

Os nad ydych wedi cofrestru gyda ni, defnyddiwch yr opsiwn "Cyflwyno adroddiad yn ddi-enw" ar waelod y sgrin. 

Chwiliwch y Porth Cwsmer

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddod o hyd i’ch cyfeiriad neu os yw yn anghywir, adroddwch y mater wrth ddefnyddio’r ffurflen yma a mi wnawn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei atodi i’r basdata.

Cofiwch y bydd eich bocsys ailgylchu yn cael eu casglu yn wythnosol os gwelwch yn dda.

Y rheswm pam yr ydych angen rhoi eich gwastraff allan cyn 7yb ar ddiwrnodau casglu

Mae’r cerbydau casglu yn cymeryd llwybrau gwahanol ar rhai achlysuron felly efallai bydd yr amser y mae eich biniau a’ch trolibocs ailgylchu yn cael eu casglu yn newid o dro i dro.

Ar eich diwrnod casglu, cofiwch osod eich bin a’ch trolibocs ailgylchu allan cyn 7y.b i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio.

Beth i’w wneud os yw casgliad wedi’i fethu

Rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor am yr holl gasgliadau a fethwyd drwy gysylltu a’r Adain Gwastraff ar 01248 752860 erbyn dim hwyrach na 5yh ar y diwrnod ar ôl y diwrnod casglu arferol, i sicrhau bod y gwastraff yn cael ei gasglu, ar yr amod y rhoddwyd y biniau a’r bocsys allan i’w casglu cyn 7 o’r gloch y bore. 

Am ymholiadau cyffredinol gweler ein ffurflen arlinell.

Ffurflen ymholiadau cyfffredinol Gwasanaeth Gwastraff