Diwrnod casglu gwastraff


I gael y diweddariadau diweddaraf, edrychwch ar ein tudalen wybodaeth COVID-19.

Er mwyn darganfod eich diwrnod casglu gwastraff a pryd fydd eich bin du a gwyrdd yn cael eu casglu, chwiliwch drwy ddefnyddio eich côd post ar yr opsiwn Diwrnod Casglu Bin ar ein porth cwsmer. 

Diwrnod Casglu Bin

Os cewch unrhyw broblemau wrth ddod o hyd i’ch cyfeiriad neu os yw yn anghywir, adroddwch y mater wrth ddefnyddio’r ffurflen yma a mi wnawn sicrhau bod eich cyfeiriad yn cael ei atodi i’r basdata.

Cofiwch y bydd eich bocsys ailgylchu yn cael eu casglu yn wythnosol os gwelwch yn dda.

Y rheswm pam yr ydych angen rhoi eich gwastraff allan cyn 7yb ar ddiwrnodau casglu

Mae’r cerbydau casglu yn cymeryd llwybrau gwahanol ar rhai achlysuron felly efallai bydd yr amser y mae eich biniau a’ch trolibocs ailgylchu yn cael eu casglu yn newid o dro i dro.

Ar eich diwrnod casglu, cofiwch osod eich bin a’ch trolibocs ailgylchu allan cyn 7y.b i sicrhau eu bod yn cael eu gwagio.

Beth i’w wneud os yw casgliad wedi’i fethu

Rhaid rhoi gwybod i’r Cyngor am yr holl gasgliadau a fethwyd drwy gysylltu a’r Adain Gwastraff ar 01248 752860 erbyn dim hwyrach na 5yh ar y diwrnod ar ôl y diwrnod casglu arferol, i sicrhau bod y gwastraff yn cael ei gasglu, ar yr amod y rhoddwyd y biniau a’r bocsys allan i’w casglu cyn 7 o’r gloch y bore. 

Am ymholiadau cyffredinol gweler ein ffurflen arlinell.

Ffurflen ymholiadau cyfffredinol Gwasanaeth Gwastraff