Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Rhaglen rheoli ffordd o fyw


Rhedir y rhaglen gan  Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalader a’r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Cenedlaethol. Cyflwynir y rhaglen gan  Broffesiynolyn Ymarfer, Ffisiotherapydd  a Dietegydd.

Mae’r Rhaglen Rheoli Ffordd o Fyw  yn cynnwys  rhaglen strwythuredig 32 wythnos  ar gyfer cyfranogwyr sydd â BMI o 35 neu fwy sydd ag  osteoarthritis yn eu cluniau neu eu pen-gliniau. Mae’r rhaglen wedi ei chynllunio i gefnogi a chyflwyno rhaglen reoli pwysau ac ymarfer  i annog  colli pwysau drwy gynyddu lefelau gweithgaredd a byw’n iach.

Cynhelir dosbarthiadau ar hyn o bryd  yng nghanolfannau hamdden Caergybi a Llangefni. Mae dosbarthiadau’n cynnwys sesiwn campfa wythnosol, dosbarth ymarfer cymedrol a rhaglen ddietegol  8 wythnos.

Os credwch eich bod yn gymwys  cysylltwch â’ch Meddyg Teulu  neu Nyrs Bractis a all eich cyfeirio i’r rhaglen.

Unwaith y byddwch wedi cael eich cyfeirio  cysylltir â chi gan y Ffisiotherapydd neu’r Proffesiynolwr Ymarfer i ddod i’ch canolfan hamdden agosaf am ymgynghoriad.