Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Llyfrgell Caergybi


Holyhead_Finals-x300jpgOriau agor:

O ganlyniad i bryderon iechyd y cyhoedd, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r holl adeiladau nad ydynt yn rhai hanfodol o 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth.

O 5pm, Dydd Iau, 19 Mawrth, bydd Llyfrgell Caergybi yn cau i’r cyhoedd tan yr hysbysir fel arall.

Gwasanaethau ac adnoddau ar gael:

Mae Llyfrgell Caergybi yn cynnig ystod eang o lyfrau a detholiad o DVDs. Cofiwch bod posib chwilio’r catalog i weld pa eitemau sydd ar gael.

Ceir yma hefyd:

  • Wi-Fi am ddim
  • Mynediad am ddim i gyfrifiaduron cyhoeddus
  • Argraffu, sganio a llungopïo lliw
  • Llyfrgell plant, ardal arddegau, Hanes Lleol, ac y brif lyfrgell fenthyca
  • Ystafell Ddarllen / Ystafell Gyfarfod a fforwm digwyddiad
  • Maes parcio cyfagos
  • Arhosfan bysiau gerllaw (Summer Hill)
  • Lleoliad yng nghanol y dref