Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Amserlenni bws


Mae rhai gwasanaethau bws wedi newid eu hamserlenni. Rydym yn ceisio diweddaru ein hamserlenni ac maent yn newid yn gyson. Edrychwch ar amserlenni unrhyw fysiau yr ydych yn bwriadu eu defnyddio a chofiwch gadw at gyngor y Llywodraeth i deithio pan fo hynny’n gwbl angenrheidiol yn unig.

Gallwch weld yr amserlenni bws drwy ddilyn y dolenni isod.

Darperir y gwasanaethau a ddangosir ar y wefan hon gan wahanol gwmnïau. Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am unrhyw golled, ddifrod neu anhwylustod a achosir gan unrhyw anghywirdeb.

Mae gan Traveline Cymru gyfleuster chwilio amserlenni a chynllynydd teithio

Cynlluniwch eich taith

Darperir y gwasanaethau a ddangosir ar y wefan hon gan wahanol gwmnïau. Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am unrhyw golled, ddifrod neu anhwylustod a achosir gan unrhyw anghywirdeb.