Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Amserlenni bws


Os oes angen i chi ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i deithio, dylech ddilyn yr holl ganllawiau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru a gweithredwyr trafnidiaeth er mwyn helpu i sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch eich cyd-deithwyr.

Gallwch weld yr amserlenni bws fel ffeiliau PDF drwy ddilyn y dolenni isod. 

Cynllynydd Teithio Traveline Cymru

Darperir y gwasanaethau a ddangosir ar y wefan hon gan wahanol gwmnïau. Ni fydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am unrhyw golled, ddifrod neu anhwylustod a achosir gan unrhyw anghywirdeb.

Nid yw’r atodiadau PDF isod yn ddogfennau mynediad hawdd. Byddwch yn ymwybodol o’r ddolen i Traveline Cymru uchod os gwelwch yn dda.