Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Yr hyn y gallwch ddisgwyl gennym ni


Er mwyn gallu cyflawni’r rôl hon hyd eithaf eich gallu, rydym yn deall eich bod angen ein cefnogaeth ynghyd âchymorth i ddatblygu eich sgiliau.

Mae maethu yn waith sydd yn gofyn am lawer o sgiliau. Nid oes disgwyl i chi fod yn arbenigwr cyn i chi gychwyn. Rydym yn darparu llawer o hyfforddiant i ychwanegu at eich dealltwriaeth o brif agweddau maethu ac i’ch helpu i ddefnyddio’r hyn yr ydych wedi ei ddysgu mewn sefyllfaoedd bywyd bob dydd.

Byddwn yn eich helpu i benderfynu pa fath o faethu y byddwch yn ei gynnig. Efallai y byddwch yn edrych ar ôl plant mewn argyfwng, am ychydig fisoedd neu am flynyddoedd tan eu bod yn oedolion. Efallai y byddwch yn cynnig gofal ysbaid rheolaidd, er enghraifft un penwythnos y mis. Mae hyn yn golygu y byddwn yn gallu lleoli’r plant a fyddai yn elwa fwyaf o’ch gofal, gyda chi.

Byddwn yn sicrhau hefyd bod gennych ddigonedd o gefnogaeth. Bydd eich gweithiwr cymdeithasol yn allweddol yn hyn o beth gan eich cefnogi a’ch cynghori yn rheolaidd. Hefyd bydd modd i chi gyfarfod â gofalwyr maeth eraill a rhannu syniadau a phryderon mewn grwpiau cefnogaeth yn rheolaidd. Byddwch yn derbyn taliadau am y gost o ofalu am blentyn a ffioedd sy’n cydnabod eich sgiliau ac arbenigedd. Rydym hefyd yn talu lwfansau gwyliau, pen-blwydd a Nadolig i’r plant yn eich gofal.

Byddwch yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant i’ch helpu i roddi’r gofal gorau posibl.