Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Yr hyn yr ydym ei angen gennych chiGallwch fod yn briod neu’n sengl, yn wahanrywiol neu’n hoyw, yn berchen ar eich cartref neu’n rhentu, yn gweithio llawn amser, rhan amser neu’n ddi-waith. Rhaid i chi fod dros 21 oed ac yn ddigon ffit i ofalu am blentyn, gydag ystafell wely sbâr yn eich cartref a dim euogfarnau am droseddau yn erbyn plant.

Hefyd bydd angen ymrwymiad, amynedd ac agwedd realistig ar gyfer y rôl heriol hon. Bydd angen i chi fod yn gyfrifol, yn hyblyg ac yn gyfeillgar. Bydd angen i chi allu cynnig amgylchedd sefydlog a chefnogol fel bod y plentyn yn eich gofal yn teimlo’n hapus a diogel.

Mae rhywfaint o brofiad o ofalu am blant yn fanteisiol - p’un ai gweithio gyda phlant neu fagu eich plant eich hun. Bydd yn ofynnol i chi fod â’r amser i gefnogi’r plant i gadw mewn cysylltiad gyda’u teuluoedd os yw hyn yn briodol. Bydd yn rhaid i chi fynychu hyfforddiant.

Beth bynnag yw eich cefndir, y rhinweddau sydd gennych i’w cynnig i faethu sy’n cyfri.