Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


COVID-19: Cyngor i landlordiaid


Canllawiau i landlordiaid ac asiantau rheoli

Canllawiau COVID-19 ar gyfer landlordiaid ac asiantau rheoli yn y sector rhentu preifat gan Lywodraeth Cymru.

Wiriadau diogelwch nwy

Mae’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth yn nodi na ddylai Landlordiaid atal yr holl wiriadau diogelwch nwy gan y byddai hynny yn achosi risg uwch i denantiaid.

Dylid ystyried pob eiddo ar sail achos wrth achos lle mae tenantiaid yn caniatau mynediad a bod peiriannwyr ar gael. Am fwy o wybodaeth dilynwch y ddolen hon ar y dudalen Cofrestr Diogelwch Nwy (Saesneg yn unig).