Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Dyddiadur Gwyliau Ysgol


Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

Bydd ysgolion sy’n cau yn ystod etholiadau yn ail-agor am nifer o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.

Mae Polisi Presenoldeb a Phrydlondeb yr ysgol efo gwybodaeth am dynnu disgyblion allan o ysgol yn ystod tymor ysgol.