Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Dyddiadur Gwyliau Ysgol


Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

Bydd ysgolion sy’n cau yn ystod etholiadau yn ail-agor am nifer o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.