Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Datganiad o'r cyfrifon


Mae’r datganiad cyfrifon hwn yn egluro cyllid Cyngor Sir Ynys Môn yn ystod blwyddyn ariannol a’r sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn honno.

Mae gwybodaeth bellach ar gyfrifon a chyllidebau’r cyngor ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Cyllid. Mae croeso i chwi anfon unrhyw sylwadau neu ymholiadau i sylw’r Gwasanaeth Cyllid.

Cyflwynir y datganiad isod fel ffeil PDF.