Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Datganiad o'r cyfrifon


Mae’r datganiad cyfrifon hwn yn egluro cyllid Cyngor Sir Ynys Môn yn ystod blwyddyn ariannol a’r sefyllfa ariannol ar ddiwedd y flwyddyn honno.

Mae gwybodaeth bellach ar gyfrifon a chyllidebau’r cyngor ar gael oddi wrth y Gwasanaeth Cyllid. Mae croeso i chwi anfon unrhyw sylwadau neu ymholiadau i sylw’r Gwasanaeth Cyllid.

Cyflwynir y datganiad isod fel ffeil PDF.


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na