Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Canolfan Hamdden Amlwch


Rhaid i bob aelod sy’n dod i ganolfannau hamdden Môn Actif wisgo masgiau wyneb.

Bydd rhaid i chi wisgo masg wrth ddod mewn i’r ganolfan hamdden hyd nes y byddwch wedi cyrraedd y gweithgaredd. Cewch dynnu’r masg wrth gymryd rhan yn eich gweithgaredd, e.e. nofio, ystafell ffitrwydd a dosbarth ffitrwydd.

Bydd gofyn i chi wisgo’r masg ar ddiwedd eich sesiwn hyd nes y byddwch wedi gadael yr adeilad.

Rydych chi, ein haelodau, wedi cefnogi a pharchu ein trefniadau ail agor yn raddol felly plis a wnewch chi barhau i gydweithio gyda ni er mwyn i ni allu eich diogelu chi a’n staff.

Plis rhannwch y neges hon mor eang â phosib – drwy gydweithio gallwn gadw’n ddiogel.

Rydyn ni yma i gefnogi'ch taith ffitrwydd.

Oriau agor Canolfan Hamdden Amlwch
Dydd Llun Dydd Mawrth Dydd Mercher Dydd Iau Dydd Gwener  Dydd Sadwrn Dydd Sul
8am i 9pm 8am i 9pm 8am i 9pm 8am i 9pm 8am i 8pm 9am i 3pm 9am i 3pm

Gwybodaeth pellach


Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na