Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council

Llyfrgell Llangefni


Llangefni Library

Mae Cyngor Ynys Môn yn cynnig gwasanaeth llyfrau “Galw a Chasglu” o’i llyfrgelloedd i gyd yn ogystal a bod ar agor i ddod i mewn i’r llyfrgell i bori a dewis drwy apwyntiad.

Ffoniwch Llyfrgell Llangefni i drefnu apwyntiad. 

Cofiwch fod modd i chi lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronau am ddim. 

Darganfyddwch fwy am ymuno â'r llyfrgell.

Oriau agor

Oriau agor Llyfrgell Llangefni
Dydd Llun  9am - 7pm
Dydd Mawrth  9am - 5pm
Dydd Mercher  9am - 1pm
Dydd Iau  9am - 6pm
Dydd Gwener  9am - 7pm
Dydd Sadwrn  9.30am - 12.30pm

Angenrheidiol

Mae'r cwcis yma yn angenrheidiol ar gyfer swyddogaethau sylfaenol fel llywio tudalennau a cyflwyno cynnwys. Ni all y wefan weithredu'n iawn heb y cwcis hyn ac ni ellir ei anablu.

Ydw

Dewisiadau

Mae cwcis dewis yn galluogi gwefan i gofio eich gosodiad rhagarweiniad iaith neu rheolaethau opsiynol.

Na

Dadansoddol

Defnyddir cwcis ystadegol i ddeall sut mae ymwelwyr yn rhyngweithio â'r wefan trwy gasglu ac adrodd ar wybodaeth yn ddienw.

Na