Skip to content

Cyngor Sir Ynys Môn - Isle of Anglesey County Council


Am eiddo masnachol i'w osod


Gall Cyngor Sir Ynys Môn gynnig nifer o safleoedd ac eiddo i ddibenion pori, busnes neu ddatblygu.

Mae gan y Cyngor Sir bortffolio o unedau, gweithdai, swyddfeydd ac adeiladau adwerthu i’w gosod - rhai bach a chanolig - yn amodol ar gyflwyno cais ffurfiol. Mae’r rhain ar gael ar delerau hyblyg ac am renti cystadleuol.

Eiddo Presennol i'w osod

Caergybi

Llangefni

Gwalchmai

Niwbwrch