Skip to content

Isle of Anglesey County Council


Am eiddo masnachol i'w osod


Gall Cyngor Sir Ynys Môn gynnig nifer o safleoedd ac eiddo i ddibenion pori, busnes neu ddatblygu.

Mae gan y Cyngor Sir bortffolio o unedau, gweithdai, swyddfeydd ac adeiladau adwerthu i’w gosod - rhai bach a chanolig - yn amodol ar gyflwyno cais ffurfiol. Mae’r rhain ar gael ar delerau hyblyg ac am renti cystadleuol.

Eiddo Presennol i'w osod

Caffi yn Oriel-Môn-Llangefni - LL77-7TQ

Hen Storfa Gaeedig Porth Amlwch Port - LL68 9DB

Llain ymarfer golff gyda siop clwb Porth Amlwch - LL77 &YQ

Melin Llynnon Llanddeusant - LL65 4AB

Unedau Busnes 9-12, Ffordd y Stad Diwydiannol, Llangefni - LL77 7JA


Chwilio A-Y